Διοίκηση - Υπηρεσίες

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας Email
Γραφείο Προέδρου 2103386302, 303 president@footballleague.gr
Νομική Υπηρεσία 2103386346, 347 law@footballleague.gr
Αγωνιστική Υπηρεσία 2103386391, 396, 365, 379

agonistiko@footballleague.gr

agonistikofootballleague@gmail.com

Μάρκετινγκ-Εμπορικό 2103386374 marketing@footballleague.gr
Λογιστήριο 2103386336, 368, 369, 372 logistirio@footballleague.gr
Πρωτόκολλο 2103386335,364 protokolo@footballleague.gr
Διεκπεραίωση 2103386352 fax@footballleague.gr
Ασφάλεια – Εισιτήρια 2103386359, 375

safegame@footballleague.gr

tickets@footballleague.gr

© 2016 Football League All rights reserved.