Αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Football League

  • 28 Απριλίου 2017
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας εξέδωσε τις παρακάτω αποφάσεις:

1) ΔΕΧΕΤΑΙ οτι η ΠΑΕ ΑΡΗΣ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτή πειθαρχικές παραβάσεις. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ τις κάτωθι χρηματικές ποινές: α) ποσού διακοσίων (200) ευρώ, και β) ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Καθορίζει γι' αυτή συνολική χρηματική ποινή, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ.

2) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ, ως προσ την αποδιδόμενη σε αυτή πειθαρχική παράβαση, κατά το μέρος της που αφορά στη μη εμπρόθεσμηκαταβολή των χρηματικών ποινών, που της επιβλήθηκαν, με τις υπ' αριθμ. 116/2016, 117/2016, 118/2016, 119/2016, 120/2016 και 121/2016 αποφάσεις του παρόντος Οργάνου.
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.