Ανακοίνωση

  • 28 Απριλίου 2017
Σας ενημερώνουμε ότι επιστρέφονται τρεις ( 3 ) στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗ, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί την 20-04-2017 δυνάμει σχετικής απόφασης της FOOTBALL LEAGUE και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 47/2017 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Η επιστροφή των βαθμών λαμβάνει χώρα εμπροθέσμως και νομίμως λόγω πληρωμής του δικαιούχου ποδοσφαιριστή ΔΑΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ.
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.