Αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Football League

  • 04 Μαΐου 2017

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας εξέδωσε την παρακάτω απόφαση:
 

1) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ τον ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΥΠΙΔΗ (πρόεδρο ΠΑΕ ΑΡΗΣ) απο την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι λοιποί τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε αυτούς τις κάτωθι πειθαρχικές ποινές, ως ακολούθως: α) στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ i) χρηματική ποινή, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ και ii) χρηματική ποινή, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ και β) στον ΣΚΕΝΤΖΟ ΑΝΔΡΕΑ (βοηθό προπονητή της ΠΑΕ ΑΡΗΣ) χρηματική ποινή, ποσού εξακοσίων (600) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, για την ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ποσού οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ.
 

2) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ α) στην ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΩΝ χρηματική ποινή, ποσού εκατό (100) ευρώ και β) στον ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ (προπονητή της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΩΝ) χρηματική ποινή, ποσού εκατό (100) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών.
 

3) ΔΕΧΕΤΑΙ ότι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ α) στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΕΩΝ χρηματική ποινή, ποσού εκατό (100) ευρώ και β) στον ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΕΩΝ) χρηματική ποινή, ποσού διακοσίων (200) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών.
 

 
 


 


 


 

Επιστροφή

© 2016 Football League All rights reserved.