Ανακοίνωση

  • 16 Μαΐου 2017
Σας ενημερώνουμε ότι σε εκτέλεση της υπ.  αριθμ. 58/2017 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., που κοινοποιήθηκε στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ  & στη FOOTBALL LEAGUE την Τετάρτη 10-05-2017 και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία τριών ( 3 ) εργάσιμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής ποινής απαίτησης του αιτούντος ποδοσφαιριστή FERREIRA MARCIO JOSE, από την ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ αφαιρούνται τρεις ( 3 ) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ ( άρθρο 24 παράγραφος 5 ) αν η ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ προβεί στην εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή μέχρι την Τετάρτη 24-05-2017 , οι εν λόγω βαθμοί θα επιστραφούν στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, με νεότερη απόφαση της FOOTBALL LEAGUE
 
 
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.