Ανακοίνωση

  • 27 Οκτωβρίου 2016
Πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων των κ.κ. Λεουτσάκου και Γιαννόπουλου (ως Α' και Β' Αντιπροέδρου αντίστοιχα), ανακοινώνεται ότι ανατέθηκε σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 μέχρι και σήμερα.

Τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου θα γνωστοποιηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Football League. 
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.