ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • 31 Ιανουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι επιστρέφονται τρεις ( 3 ) βαθμοί στην ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί την 25-01-2018,  δυνάμει σχετικής απόφασης της FOOTBALL LEAGUE και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 121/2017 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ. Η επιστροφή των βαθμών λαμβάνει χώρα εμπροθέσμως και νομίμως λόγω της εξόφλησης του δικαιούχου ποδοσφαιριστή GONZALEZ ANTONIO και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ.
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.