ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • 31 Ιανουαρίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι σε εκτέλεση της υπ.  αριθμ. :  11/2018 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., που έχει κοινοποιηθεί στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ & στη FOOTBALL LEAGUE και αφού παρήλθε άπρακτη η ημερομηνία προθεσμίας που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής ποινής απαίτησης του αιτούντος ποδοσφαιριστή  ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από την ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ αφαιρούνται τρεις ( 3 ) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ ( άρθρο 24 παράγραφος 5 ) στην περίπτωση κατά την οποία η ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ  προβεί στην εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή μέχρι την Τρίτη 06-02-2018, οι εν λόγω βαθμοί θα επιστραφούν στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ με νεότερη απόφαση της FOOTBALL LEAGUE. 
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.