Απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Football League

  • 23 Απριλίου 2018
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας εξέδωσε την παρακάτω απόφαση:

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ τις υπό στοιχεία α) ένσταση της 21/12/2017 της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ κατά του κύρους του αγώνα με την ΠΑΕ ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ η οποία καταχωρήθηκε στο Φύλλο Αγώνα, β) ένσταση της 21/12/2017 της ΠΑΕ ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ κατά του κύρους του αγώνα με την ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ η οποία καταχωρήθηκε στο Φύλλο Αγώνα και γ) ένσταση της 21/12/2017 της ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ κατά του κύρους του αγώνα με την ΠΑΕ ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ λόγω μη ιδιωτικής ασφάλισης των ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ, ερήμην των διαδίκων όσον αφορά στις υπό στοιχεία α) και β) ενστάσεις και κατ’ αντιμωλία των λοιπών.

Α. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως απαραδέκτως ασκηθείσα την υπό στοιχείο α) ένσταση.

Β. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως απαραδέκτως ασκηθείσα την υπό στοιχείο β) ένσταση.

Γ. ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την υπό στοιχείο γ) ένσταση και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτή, ως μη νόμιμη.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του ως άνω καταβληθέντος από την ως άνω ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ χρηματικού παραβόλου υπέρ της Διοργανώτριας Αρχής.

Δ. ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ την παρούσα στη Διοργανώτρια Αρχή, για τις δικές της ενέργειες, ώστε η τελευταία να διερευνήσει εάν η μη ασφάλιση με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία των ποδοσφαιριστών της καθ’ ης η ένσταση ΠΑΕ συνιστά λόγο απώλειας του δικαιώματος συμμετοχής της στο πρωτάθλημα αρμοδιότητας της Ένωσης και επομένως, αποβολής της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. αυτής (άρθρο 12 της οικείας Προκήρυξης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 4 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας και άρθρο 89 του ν.2725/1999).
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.