Απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Football League

  • 30 Απριλίου 2018
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας εξέδωσε την παρακάτω απόφαση:

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την ένδικη ένσταση και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτή, ως μη νόμιμη.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του ως άνω καταβληθέντος απο την ως άνω ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ χρηματικού παραβόλου υπέρ της Διοργανώτριας Αρχής.

ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ την παρούσα στη Διοργανώτρια Αρχή, για τις δικές της ενέργειες, ώστε, αυτή να διερευνήσει εάν η μη ασφάλιση με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία των ποδοσφαιριστών της καθ' ης η ένσταση ΠΑΕ συνιστά λόγο απώλειας του δικαιώματος συμμετοχής της στο Πρωτάθλημα αρμοδιότητας της Ένωσης και επομένως, αποβολής της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης, μετά απο απόφαση του Δ.Σ. αυτής (άρθρο 12 της οικείας Προκήρυξης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 4 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας και άρθρο 89 του ν.2725/1999). (Ένσταση της ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ κατά της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ)

 
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.