Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • 25 Ιουνίου 2018
Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της FOOTBALL LEAGUE, θα γίνει την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:30, στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 42, 4οs όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Διοικητικός – Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2017 – 2018.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 7η Ιουλίου 2018 και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης, οπότε και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.


 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.