Ανακοίνωση

  • 15 Νοεμβρίου 2018
  Σας ενημερώνουμε ότι επιστρέφονται τρεις ( 3 ) βαθμοί στην ΠΑΕ ΑΕ ΣΠΑΡΤΗ, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί την 9 Νοεμβρίου 2018 δυνάμει σχετικής απόφασης της FOOTBALL LEAGUE και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. : 109/2018  απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

  Η επιστροφή των βαθμών λαμβάνει χώρα εμπροθέσμως και νομίμως λόγω της πλήρους και ολοσχερής εξόφλησης του δικαιούχου ποδοσφαιριστή IYANGA IBAN TRAVIESO και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ.
 

Επιστροφή
© 2016 Football League All rights reserved.